Đế Bá

Chương 7089: Chứng Hỗn Nguyên Chân Ngã


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

Thành Đại Đế, chân ngã gặp không, đại hạn chi lộ, chứng Hỗn Nguyên Chân Ngã.

Bất luận một vị nào Đại Đế Tiên Vương, cuối cùng đều muốn thành đế làm tổ, hóa thành cự đầu mà nói, cái kia đều phải đi dạng này một con đường, nếu không, mãi mãi cũng sẽ dừng lại tại Đại Đế con đường bên trong.

Đối với trong nhân thế đông đảo chúng sinh mà nói, Đại Đế Tiên Vương, đó đã là vạn cổ vô địch, đứng ở trong nhân thế trên đỉnh phong, để cho người ta không khỏi vì đó nhìn lên.

Nhưng là, đối với Chư Đế Chúng Thần mà nói, đặc biệt là đứng tại trên đỉnh phong Đại Đế Tiên Vương mà nói, bọn hắn hết sức rõ ràng nhận biết nói, Đại Đế, chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, phía sau con đường còn dài đằng đẵng.

Trước kia, Chư Đế Chúng Thần chỉ có thể chính mình từ từ tìm tòi, đối với trước mặt đại đạo hay là mười phần mơ hồ, nhưng là, hôm nay liên tiếp thấy được chứng Hỗn Nguyên Chân Ngã cảnh giới, để Chư Đế Chúng Thần đối với con đường tương lai, có rõ ràng hơn nhận biết.

"Oanh" một tiếng vang thật lớn, theo Hỗn Nguyên Chân Ngã bộc phát thời điểm, trong chớp mắt này, Thiên Đình Tam Tiên huyết thống lực lượng điên cuồng tiêu thăng, điên cuồng áp chế.

Tam đại tiên huyết, Thiên Quyền, Ma Phong, Thần Vĩnh, tam đại tiên huyết chính là lấy tên của bọn hắn mà mệnh danh.

Trong nhân thế hôm nay mới biết được, tam đại tiên huyết, chính là khởi nguyên từ Thiên Đình Tam Tiên, chính là đản sinh tại Thiên Đình Tam Tiên.

Có lẽ, thuyết pháp như vậy cũng không đúng, có khả năng, trong nhân thế tam đại tiên huyết chưa chắc là khởi nguyên từ Thiên Đình Tam Tiên, nhưng, chí ít ở trong nhân thế, Thiên Đình Tam Tiên là sớm nhất có được tam đại tiên huyết, cho nên, tam đại tiên huyết đều lấy bọn hắn mà mệnh danh.

Thiên Quyền, trấn áp, thần phục, suy yếu, đây là vô thượng tiên huyết ảo diệu.

Cho nên, tại thời khắc này, tại "Oanh" dưới một tiếng vang thật lón, Thiên Quyền huyết thống trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ che đậy mà đi, trong nháy mắt bao phủ lại Lý Thất Dạ.

Ngay một khắc này, Thiên Quyển tiên huyết chỉ uy bạo phát, Thiên Quyển tiên huyết điên cuồng đi suy yếu Lý Thất Dạ đại đạo chỉ lực, điên cuồng đi suy yếu Lý Thất Dạ vô thượng chỉ uy, tựa hồ, trong chớp mắt này, Thiên Quyền tiên huyết muốn áp chế Lý Thất Dạ huyết thống chỉ lực.

Ma Phong, có thể phong hết thảy, có thể khắc chế hết thảy, bất luận thiên địa ảo diệu, vạn vật chỉ kỳ, đều sẽ bị Ma Phong uy lực khắc chế, chỗ phong ấn.

Cho nên, trong nháy mắt này, khi Ma Phong tiên huyết trùng kích trên người Lý Thất Dạ thời điểm, nó đang điên cuồng khắc chế Lý Thất Dạ đại đạo ảo diệu, không cho phép Lý Thất Dạ đại đạo ảo diệu diễn hóa, đi tan rã Lý Thất Dạ huyết khí diễn sinh, đi phong ấn Lý Thất Dạ Thái Sơ quang mang.

Thần Vĩnh, tuyên cổ, trong chớp mắt này, khi Thần Vĩnh tiên huyết trùng kích tại Lý Thất Dạ trên người thời điểm, Thần Vĩnh tiên huyết muốn đem Lý Thất Dạ vây ở cái này tuyên cổ bên trong, muốn hủ hóa Lý Thất Dạ thời gian, muốn ma diệt Lý Thất Dạ huyết khí, mỗi một sợi thời gian, đều có thể hóa thành tuyên cổ không gì sánh được, trong chớp mắt, cũng có thể hóa thành vô tận ma diệt, vô tận khốn ép.

Tuyên cổ thời gian, chỉ cần trong nháy mắt, một khi trong nháy mắt này bị Thần Vĩnh tiên huyết bao phủ hoặc là đánh trúng thời điểm, như vậy, ngươi liền sẽ như là vĩnh thế trầm luân tại dạng này tuyên cổ bên trong, bị vạn cổ chỗ ma diệt.

Ở thời điểm này, tam đại tiên huyết đồng thời bạo phát ra sức mạnh vô cùng vô tận, khắc chế, phong ấn, trấn áp, vây nhốt, ma diệt. . . Tam đại tiên huyết làm một thể thời điểm , bất kỳ người nào đều là cản chỉ không nổi. Đáng sợ nhất chính là, tại tam đại tiên huyết bộc phát trước đó, đã có Thiên Quyền Trượng, Ma Phong Cầu, Thần Vĩnh Thảo đã đối với Lý Thất Dạ tiến hành một lần vây nhốt thôi miên, muốn đem Lý Thất Dạ hoàn toàn để vào trong thứ nguyên, vây ở trong thời không.

Trong nháy mắt này, tam đại tiên huyết bộc phát thời điểm, Chư Đế Chúng Thần cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, dù là Thiên Đình Tam Tiên tam đại tiên huyết đều không phải là trùng kích tại trên người của bọn hắn, đều không phải là đánh vào trên người của bọn hắn.

Nhưng là, tam đại tiên huyết lực lượng vẫn là có thể ảnh hưởng Chư Đế Chúng Thần, đối mặt tại cái này đến từ huyết thống phía trên chế ép, Chư Đế Chúng Thần đều là khó mà kháng cự, bởi vì đây không phải bên ngoài lực lượng, mà là nguồn gốc từ tại tự thân huyết thống lực lượng áp chế, đây là ở bên trong áp chế, đây là rất khó kháng cự.

Cho nên, tại "Oanh" tiếng vang phía dưới, tam đại tiên huyết làm một thể, bộc phát uy lực áp chế mà tới thời điểm, Chư Đế Chúng Thần cũng đều không khỏi hai chân mềm nhũn, đánh run một cái, không biết có bao nhiêu Đại Đế Tiên Vương đều bị trong nháy mắt áp chế, đứng lên cũng không nổi, nhận lớn nhất ảnh hưởng hay là Thiên, Thần, Ma tam tộc, bởi vì Thiên Đình Tam Tiên tam đại tiên huyết, chính là Thiên, Thần, Ma tam tộc lớn nhất khắc tinh, tại trên huyết thống có tuyệt đối áp chế ưu thế.

Trong nháy mắt này, tam tộc Đại Đế Tiên Vương ảnh hưởng lớn nhất, lập tức ngã xuống hơn phân nửa, huyết thống bị áp chế lại, cái này khiến Chư Đế Chúng Thần cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên.

Dù sao, cho tới nay, đều chỉ có bọn hắn áp chế người khác, nơi nào có bọn hắn bị người áp chế thời điểm, trăm ngàn vạn năm đến nay, Chư Đế Chúng Thần đều là tồn tại cao cao tại thượng, dù là có thể gặp được cường đại hơn bọn hắn tồn tại, đều không đến mức trong nháy mắt này đem bọn hắn áp chế.

Nhưng là, ở thời điểm này, theo tam đại tiên huyết đồng thời bộc phát, tam đại tiên huyết làm một thể, áp chế mà đến huyết thống lực lượng liền càng thêm kinh khủng, trực tiếp đem Chư Đế Chúng Thần áp chế ở nơi đó.

Tại "Oanh, oanh, oanh" dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tại Thiên Đình Tam Tiên tất cả lực lượng áp chế dưới, vô cùng vô tận tam đại tiên huyết điên cuồng khắc chế, phong ấn, trấn áp phía dưới, Lý Thất Dạ thân thể vậy mà trở nên càng ngày càng nhỏ.

Đây cũng không phải là là Lý Thất Dạ thân thể bị ép tới nhỏ đi, mà là tại lúc này, bọn hắn trục xuất lực lượng có tác dụng, thông qua tam đại tiên huyết áp chế, phong ấn, trấn áp phía dưới, đem Lý Thất Dạ triệt để trục xuất nhập vô cùng vô tận trong thứ nguyên.

Cho nên, Lý Thất Dạ thân thể là càng ngày càng nhỏ thời điểm, đó là bởi vì trục xuất đã có hiệu quả, muốn đem Lý Thất Dạ trục xuất chỗ không gian này, đem hắn để vào vô cùng vô tận trong thứ nguyên.

Thiên Đình Tam Tiên trong lòng là hết sức rõ ràng, giết chết Lý Thất Dạ đó là sự tình không có khả năng, Lý Thất Dạ cường đại như vậy, bọn hắn căn bản cũng không khả năng giết chết được, trừ phi là bọn hắn phía sau vô thượng cự đầu xuất thủ, ngũ đại cự đầu liên thủ, lúc này mới có khả năng chém giết Lý Thất Dạ.

Cho nên, tại bọn hắn giết không chết Lý Thất Dạ tình huống dưới, bọn họ nghĩ tới rồi một cái mưu lợi phương pháp, muốn thông qua vô hạn thứ nguyên đem Lý Thất Dạ trục xuất ra ngoài.

Mặc dù nói, đem Lý Thất Dạ trục xuất nhập vô tận trong thứ nguyên, khẳng định là giết không chết hắn, thậm chí, lấy Lý Thất Dạ cường đại, sớm muộn có một ngày đều sẽ trở về, nhưng, cái này chí ít có thể vì bọn họ Thiên Đình tranh thủ nhiều thời gian hơn, có thể vì bọn họ Thiên Đình tranh thủ càng nhiều cơ hội.

Tại "Oanh, oanh, oanh" từng tiếng oanh minh bên tai không dứt phía dưới, Lý Thất Dạ thân thể càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa rời cái này cái không gian, muốn trục xuất nhập vô cùng vô tận trong thứ nguyên.

"Muốn thành công sao?" Nhìn xem Lý Thất Dạ muốn rời xa chỗ không gian này, muốn bị trục xuất vào vô cùng vô tận trong thứ nguyên, Chư Đế Chúng Thần cũng không khỏi tâm thần chấn động, có lẽ, Thiên Đình Tam Tiên làm được đều không nhất định, cho dù là giết không chết Lý Thất Dạ, ít nhất là có thể trục xuất, là Thiên Đình tranh thủ đầy đủ thời gian.

"Oanh —” một tiếng vang thật lón, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ kém một đường liền thành công thời điểm, Lý Thất Dạ muốn bị triệt để trục xuất vào vô cùng vô tận trong thứ nguyên thời điểm, đột nhiên, Lý Thất Dạ xuất thủ.

Ngay lúc này, giống như một mực tại trong giấc ngủ Lý Thất Dạ lập tức tỉnh lại, tựa hồ, trước đó, Lý Thất Dạ đều là bị thôi miên, bị khắc chế, bị tan rã, khiến cho hắn lâm vào hôn mê trong giấc ngủ, chỉ có dạng này mới có thể chân chính đi đem Lý Thất Dạ trục xuất.

Nhưng là, chỉ gặp vẻén vẹn kém một bước kia thời điểm, Lý Thất Dạ giống. như trong nháy mắt tỉnh lại một dạng, trong nháy mắt, nghe được "Oanh" một tiếng vang thật lón thời điểm, Lý Thất Dạ trên thân tách ra Thái Sơ quang mang.

Tại "Oanh" một tiếng vang thật lớn nổ tung Cửu Thiên Thập Địa trong nháy mắt, Lý Thất Dạ nhấc tay hoành mà đên, ngay sau đó, chính là "Oanh, oanh, oanh" từng đợt tiêng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa đều giống như là đẩy di động đồng dạng, toàn bộ Thiên Đình chính là hoàn chỉnh Cổ Tỉnh Hà.

Ngay tại Lý Thất Dạ nhấc tay mà đẩy thời điểm, trong nháy mắt ném lấy toàn bộ Cổ Tỉnh Hà di động một dạng.

Tại vừa rồi, vốn là áp chế trên người Lý Thất Dạ tất cả thứ nguyên đều trong nháy mắt phản tới, tại "Oanh" dưới một tiếng vang thật lón, theo Lý Thất Dạ một tay đẩy ra thời điểm, tật cả thứ nguyên đều bị lũy chồng chất ở tại cùng một chỗ, tựa như là một mặt nặng nề đến không gì sánh được thứ nguyên chỉ tường, trong nháy mắt va chạm mà ra, lấy không có gì sánh kịp lực lượng va chạm hướng về phía Thiên Đình Tam Tiên.

Vô số thứ nguyên, đó là cỡ nào chỉ trọng, đó là đại biểu cho vô số thế giới, tại Lý Thất Dạ vừa ra tay trong nháy mắt, liền đem vô số thứ nguyên, vô số thế giới lũy chồng chất ở tại cùng một chỗ, tạo thành một cái thứ nguyên chỉ tường, ngạnh sinh sinh va chạm mà tới.

Đây chính là đồng đẳng với vô số thế giới trong nháy mắt đánh tới trên người mình một dạng.

Nghe được "Phanh, phanh, phanh" tiếng vang bên tai không dứt, ở thời điểm này, Thiên Đình Tam Tiên đem chính mình chân ngã Hỗn Nguyên chi lực phát huy đến cực hạn, huyết thống của mình chi uy bộc phát đến cực hạn, cái kia đều như cũ ngăn không được Lý Thất Dạ một tay đẩy tới thứ nguyên chi tường.

Tại "Phanh, phanh, phanh" tiếng vang phía dưới, Thiên Đình Tam Tiên đều trong nháy mắt bị đụng bay, trong nháy mắt đụng thủng đại địa, máu tươi cuồng phún, nghe được "Răng rắc" thanh âm xương vỡ vang lên, bọn hắn nặng nề mà dưới sự va chạm, thân thể đều xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa.

Nhưng là, ở thời điểm này, vẫn là 'Oanh, oanh, oanh" từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, thứ nguyên chi tường vẫn là nghiền ép mà đến, muốn đem bọn hắn nghiền vỡ nát không thể.

"Coi chừng ——" nhìn thấy như vậy đục nặng vô địch, để bất luận cái gì Đại Đế Tiên Vương đều không thể tiếp nhận thứ nguyên chi tường nghiền ép mà đến thời điểm, Chư Đế Chúng Thần cũng đều bị dọa đến hồn bay lên, có Đại Đế Tiên Vương hét to một tiếng, nhắc nhở Thiên Đình Tam Tiên.

Nhưng là, ở thời điểm này, coi như Thiên Đình Tam Tiên có thể vọt lên tới lui đối kháng cái này nghiền ép mà tới thứ nguyên chi tường, nhưng là, cũng gánh không được thứ nguyên này chi tường hùng hậu chi trọng.

"Keng —" một tiếng kiếm minh thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm minh vang Cửu Thiên, một kiếm ra, vạn cổ tuyệt.

Tại một kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, Chư Đế Chúng Thần cũng không khỏi vì đó một giật mình, mặc dù một kiếm này không có tung hoành ở thiên địa kiếm khí, nhưng là, một kiếm này ra trong nháy mắt, có thể đỉnh trời, có thể liệt địa, vạn cổ vô thượng.

Thông Báo: Website chuyển qua sử dụng tên miền mới 123truyenzz.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Nếu bạn không load được website hãy cài đặt app 1.1.1.1 để truy cập website.


Báo lỗi qua fanpage (Trả lời ngay)
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả.
Nếu gặp chương bị lỗi hãy gửi tin nhắn qua fanpage hoặc báo lỗi qua hệ thống để BQT xử lý!
Back To Top